Materialplaneringsmetoder i svensk industri: användning och användningssätt
Rapport, 2005

materialplanering

nöjdhet

beställningspunkt

mrp

effektivitet

lagerstyrning

kanban

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-07