Logistik: läran om effektiva materialflöden
Book, 2011

Denna grundläggande lärobok tar ett helhetsgrepp på ämnesområdet logistik. Den förklarar logistikens spelregler och hur effektiva och miljövänliga materialflöden i försörjningskedjor påverkar företagets konkurrenskraft. Strategier, metoder och informationssystem för inköp, materialförsörjning, produktion och distribution, liksom materialhantering och godstransporter, behandlas. Bokens innehåll kan direkt överföras i praktisk tillämpning. Den innehåller avsnitt om praktiska hjälpmedel för logistikutveckling. Förklarande räkneexempel och flera praktikfall finns i anslutning till teoridelarna. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor och kapitel med räkneuppgifter avslutas också med räkneuppgifter med fullständiga lösningar. Boken är anpassad för grundläggande logistikutbildningar, både vid högskolor och universitet, och för yrkes- och vidareutbildning.

lärobok

produktionslogistik

inköp

materialflöde

planering

distribution

styrning

information

supply chain

logistik

Author

Patrik Jonsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Business Administration

Areas of Advance

Transport

Production

Learning and teaching

Pedagogical work

ISBN

978-91-44-06918-0

More information

Created

10/7/2017