Logistik: läran om effektiva materialflöden
Bok, 2011

Denna grundläggande lärobok tar ett helhetsgrepp på ämnesområdet logistik. Den förklarar logistikens spelregler och hur effektiva och miljövänliga materialflöden i försörjningskedjor påverkar företagets konkurrenskraft. Strategier, metoder och informationssystem för inköp, materialförsörjning, produktion och distribution, liksom materialhantering och godstransporter, behandlas. Bokens innehåll kan direkt överföras i praktisk tillämpning. Den innehåller avsnitt om praktiska hjälpmedel för logistikutveckling. Förklarande räkneexempel och flera praktikfall finns i anslutning till teoridelarna. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor och kapitel med räkneuppgifter avslutas också med räkneuppgifter med fullständiga lösningar. Boken är anpassad för grundläggande logistikutbildningar, både vid högskolor och universitet, och för yrkes- och vidareutbildning.

lärobok

produktionslogistik

inköp

materialflöde

planering

distribution

styrning

information

supply chain

logistik

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-44-06918-0

Mer information

Skapat

2017-10-07