Att välja lämplig anskaffningsstrategi
Magazine article, 2008

lagerhållning

kundorderpunkt

Anskaffning

Author

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Bättre Produktivitet

1402-1145 (ISSN)

4 10-11

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

More information

Created

10/7/2017