Att välja lämplig anskaffningsstrategi
Artikel i övrig tidskrift, 2008

lagerhållning

kundorderpunkt

Anskaffning

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

1402-1145 (ISSN)

4 10-11

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07