Älvstaden – lärdomar från visions- och strategiprocessen
Report, 2012

Author

Sara Brorström

University of Gothenburg

Mistra Urban Futures

Subject Categories

Economics and Business

Business Administration

ISBN

978-91-980639-6-7

More information

Created

10/7/2017