Älvstaden – lärdomar från visions- och strategiprocessen
Rapport, 2012

Författare

Sara Brorström

Göteborgs universitet

Mistra Urban Futures

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Företagsekonomi

ISBN

978-91-980639-6-7

Mer information

Skapat

2017-10-07