Nettodebitering stärker elkunderna!
Magazine article, 2013

Nettodebitering av el har många fördelar för samhället. Det bidrar inte bara till mer energimedvetna energikunder och lägre energianvändning utan också till ökad elproduktion från förnybar energi.

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

2/2013 26-

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017