Nettodebitering stärker elkunderna!
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Nettodebitering av el har många fördelar för samhället. Det bidrar inte bara till mer energimedvetna energikunder och lägre energianvändning utan också till ökad elproduktion från förnybar energi.

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

2/2013 26-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07