Dags att ompröva BBR:s krav på energianvändning?
Magazine article, 2013

Efter att i princip ha struntat i energianvändningen i byggnader under 90-talet har vi under 2 000-talet fått flera EU-direktiv som satt fokus på energianvändningen i våra byggnader. Men om man verkligen vill minska användningen av energi i byggnader borde det införas nya genomtänkta och ändamålsenliga styrmedel som exempelvis skatter, skriver Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Byggindustrin

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Latest update

12/13/2018