Dags att ompröva BBR:s krav på energianvändning?
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Efter att i princip ha struntat i energianvändningen i byggnader under 90-talet har vi under 2 000-talet fått flera EU-direktiv som satt fokus på energianvändningen i våra byggnader. Men om man verkligen vill minska användningen av energi i byggnader borde det införas nya genomtänkta och ändamålsenliga styrmedel som exempelvis skatter, skriver Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Byggindustrin

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13