Malört i glädjebägaren
Magazine article, 2012

Bristande kontinuitet med avseende på marknadsstöd för solvärme och solel ger stora fluktuationer i försäljning och begränsade förutsättningar för en positiv marknadsutveckling.

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2012

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017