Malört i glädjebägaren
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Bristande kontinuitet med avseende på marknadsstöd för solvärme och solel ger stora fluktuationer i försäljning och begränsade förutsättningar för en positiv marknadsutveckling.

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2012

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07