Tid att reflektera – avlägsen lyx eller nödvändig lärandeaktivitet?
Paper in proceeding, 2014

I denna workshop kommer lärare, programansvariga och studievägledare att få föreslå hur man själv kan främja studenternas reflektion kring sitt lärande. Frågorna ”vad”, ”hur”, och ”varför” man lär sig ställs med reflektion kring en amerikansk protestsång från 60-talet. Med nya läsårsindelningen kan man lyxa till med väl vald ”efterfrågad” reflektion.

Author

Sheila Galt

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Photonics

Magdalena Svanström

Chalmers, Chemical and Biological Engineering

Petter Evertsson

Jonathan Weidow

Chalmers, Applied Physics

KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande

Subject Categories

Pedagogy

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017