Tid att reflektera – avlägsen lyx eller nödvändig lärandeaktivitet?
Paper i proceeding, 2014

I denna workshop kommer lärare, programansvariga och studievägledare att få föreslå hur man själv kan främja studenternas reflektion kring sitt lärande. Frågorna ”vad”, ”hur”, och ”varför” man lär sig ställs med reflektion kring en amerikansk protestsång från 60-talet. Med nya läsårsindelningen kan man lyxa till med väl vald ”efterfrågad” reflektion.

Författare

Sheila Galt

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Petter Evertsson

Jonathan Weidow

Chalmers, Teknisk fysik

KUL 2014 Chalmers konferens om undervisning och lärande

Ämneskategorier

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07