Träning och bedömning av professionellt agerande i simulatormiljö
Conference contribution, 2014

träning

bedömning

simulering

sjöfart

Author

Charlott Sellberg

University of Gothenburg

Hans Rystedt

University of Gothenburg

Oskar Lindwall

University of Gothenburg

Olle Lindmark

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Johan Hartler

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Johan Magnusson

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Joakim Dahlman

Chalmers, Shipping and Marine Technology

Chalmers annual Conference on Teaching and Learning (KUL2014)

Subject Categories

Educational Sciences

More information

Created

10/6/2017