”Utbildning i världsklass” – Vad kan man göra på institutionsnivå?
Paper in proceedings, 2013

Institutionen för tillämpad mekanik (TM) har sedan drygt ett år tillbaka utvecklat institutionsspecifika delmål kopplat till Chalmers PVU. Presentationen beskriver detta arbetet, samt andra kvalitetshöjande grundutbildningsaktiviteter som löpande introducerats de senaste åren på TM. Förhoppningen är att ge utrymme för inspel från auditoriet kring de aktiviteter TM och övriga institutioner gör eller skulle kunna göra, samt att bidra till att samla goda idéer som kan komma alla till gagn.

Author

Peter Folkow

Dynamics

KUL2013

Subject Categories

Mechanical Engineering

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017