”Utbildning i världsklass” – Vad kan man göra på institutionsnivå?
Paper i proceeding, 2013

Institutionen för tillämpad mekanik (TM) har sedan drygt ett år tillbaka utvecklat institutionsspecifika delmål kopplat till Chalmers PVU. Presentationen beskriver detta arbetet, samt andra kvalitetshöjande grundutbildningsaktiviteter som löpande introducerats de senaste åren på TM. Förhoppningen är att ge utrymme för inspel från auditoriet kring de aktiviteter TM och övriga institutioner gör eller skulle kunna göra, samt att bidra till att samla goda idéer som kan komma alla till gagn.

Författare

Peter Folkow

Dynamik

KUL2013

Ämneskategorier

Maskinteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07