Politiker missar på nytt det centrala
Magazine article, 2014

Läraruppdraget är en mycket komplex uppgift. Fokus måste därför ligga på att 1. göra läraryrket attraktivt så att vi lockar de mest drivna studenterna att söka sig till yrket, och 2. se till de som är verksamma som lärare rustas för att fungera i den komplexa rollen.

Author

Torbjörn Lundh

University of Gothenburg

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematics

Samuel Bengmark

University of Gothenburg

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematics

Svenska Dagbladet, Opinion, Brännpunkt 4 april 2014

1101-2412 (ISSN)

6-

Subject Categories

Educational Sciences

Media and Communications

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017