Politiker missar på nytt det centrala
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Läraruppdraget är en mycket komplex uppgift. Fokus måste därför ligga på att 1. göra läraryrket attraktivt så att vi lockar de mest drivna studenterna att söka sig till yrket, och 2. se till de som är verksamma som lärare rustas för att fungera i den komplexa rollen.

Författare

Torbjörn Lundh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Samuel Bengmark

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Svenska Dagbladet, Opinion, Brännpunkt 4 april 2014

1101-2412 (ISSN)

6-

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07