Samuel Bengmark

Biträdande professor vid Algebra och geometri

Jag har en bakgrund i algebraisk geometri men arbetar nu med utbildningsfrågor. Jag är engagerad i Matematiska vetenskapers forskargrupp Teaching and Learning of Mathematics. Från våren 2024 är jag föreståndare för nystartade Akelius Math Learning Lab vid Chalmers och Göteborgs universitet. Det är ett samarbete med Akelius Math AB och finansierat av välgörenhetsstiftelsen Akelius Foundation. Målet är att skapa läromaterial i matematik, främst för globala södern och flyktingläger, men som också kan vara användbart i andra klassrum med behov. Materialet skall finnas på flera språk och vara fritt tillgängligt.

Källa: chalmers.se
Image of Samuel Bengmark

Visar 30 publikationer

2024

Lectures with Worksheets

Samuel Bengmark
The 21st SEFI Special Interest Group in Mathematics – SIG in Mathematics PROCEEDINGS
Paper i proceeding
2024

What graduates want in teacher education

Samuel Bengmark, Laura Fainsilber, Tommy Gustafsson
Scandinavian Journal of Educational Research. Vol. In press
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2023

PREP – en kollegial process för att forska på sin egen undervisning.

Samuel Bengmark, Laura Fainsilber, Jan-Fredrik Olsen et al
Bidrag från den 9:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, p. 415-418
Paper i proceeding
2023

Pragmatic Research on Educational Practice

Samuel Bengmark, Laura Fainsilber, Jan-Fredrik Olsen et al
Proceedings Chalmers Conference on Teaching and Learning 2023, p. 56-59
Paper i proceeding
2023

Teaching Competencies

Samuel Bengmark
Proceedings for the 51st Annual Conference of the European Society for Engineering Education, p. 3089-3095
Paper i proceeding
2023

Proceedings Chalmers Conference on Teaching and Learning 2023

Samuel Bengmark, Caroline Ingelhammar, Magnus Gustafsson et al
Proceeding (redaktörskap)
2023

PREP - Pragmatic Research On Educational Practice

Samuel Bengmark, Laura Fainsilber, Jan-Fredrik Olsen et al
Proceedings of the 51st Annual Conference of the European Society for Engineering Education
Paper i proceeding
2022

Pragmatic Research on Educational Practice - PREP

Samuel Bengmark
Övrigt konferensbidrag
2021

Combining engineering and teacher education – ideas and experiences from Chalmers University of Technology

Samuel Bengmark, Torbjörn Lundh, Philip Gerlee
Bidrag från 8:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Paper i proceeding
2020

A developmentally descriptive method for quantifying shape in gastropod shells

Jenny Larsson, Anja Westram, Samuel Bengmark et al
Journal of the Royal Society Interface. Vol. 17 (163)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

Leadership and Pedagogical Skills in Computer Science Engineering by Combining a Degree in Engineering with a Degree in Education

Mikael Cronhjort, Samuel Bengmark, Linda Kann et al
2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE)
Paper i proceeding
2019

Undervisningskompetenser, vad är det?

Samuel Bengmark
Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, p. 229-230
Övrigt konferensbidrag
2018

Fermat Pedagogy – a method to help students make effective lecture notes

Torbjörn Lundh, Samuel Bengmark
Proceedings från 6:eUTVECKLINGSKONFERENSEN för Sveriges ingenjörsutbildningar, p. 61-65
Paper i proceeding
2017

Success-factors in transition to university mathematics

Samuel Bengmark, H. Thunberg, T. M. Winberg
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. Vol. 48 (7), p. 988-1001
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Siffror och statistik missbrukas lättare om kunskapsnivån är låg

Samuel Bengmark, Sandra Di Rocco
Dagens Nyheter
Artikel i övrig tidskrift
2015

Utmaningar och möjligheter med att utbilda ingenjörer med nya alternativa och kompletterande kompetenser

Jens Kabo, Malin Kjellberg, Samuel Bengmark et al
Proceedings för 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Uppsala universitet, 18 – 19 november 2015, p. 10-12
Övrigt konferensbidrag
2014

Matteutbildningens framtid står och faller med lärarna

Samuel Bengmark
Skolledaren, nr 3 april 2014 (3), p. 20-
Artikel i övrig tidskrift
2014

Politiker missar på nytt det centrala

Torbjörn Lundh, Samuel Bengmark
Svenska Dagbladet, Opinion, Brännpunkt 4 april 2014, p. 6-
Artikel i övrig tidskrift
2014

Naturvetenskapligt och tekniskt lärande: Samordning av ämnesdidaktik för tre ämnen

Jens Kabo, Tom Adawi, Marcus Gustafsson et al
Presenterat vid Nationell ämnesdidaktisk konferens NÄD2014. 9-11 april 2014. Göteborgs universitet, Göteborg.
Övrigt konferensbidrag
2014

Skolan missar nya lärare med spetskompetens

Samuel Bengmark, Torbjörn Lundh, Mikael Cronhjort et al
NyTeknik, 27 augusti 2014
Artikel i övrig tidskrift
2013

DIFFERENCES BETWEEN BEGINNERS’ AND EXPERIENCED STUDENTS’ APPROACHES TO LEARNING MATHEMATICS AT THE UNIVERSITY

Erika Stadler, Samuel Bengmark, Hans Thunberg et al
CERME 8, Eighth Congress of European Research in Mathematics Education
Paper i proceeding
2012

Novice mathematics students at the university: Experiences, orientations and expectations

Erika Stadler, Samuel Bengmark, Hans Thunberg et al
M A D I F – 8, Åttonde Matematikdidaktiska Forskningsseminariet med SMDF
Paper i proceeding
2012

Learning and Leadership

Samuel Bengmark
12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12)
Poster (konferens)
2012

Kleinian Lesson Planning Cycle

Samuel Bengmark
12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12)
Poster (konferens)
2010

On track to gifted education in mathematics in Sweden

Linda Mattsson, Samuel Bengmark
The Elements of Creativity and Giftedness in Mathematics (B. Sriraman and K.H. Lee; eds), p. 81-102
Kapitel i bok
2009

Chalmersutbildning kan ge högre lärarstatus

Samuel Bengmark, Sven Engström, Torbjörn Lundh et al
Göteborgs Posten, Debatt, nätupplagan
Artikel i övrig tidskrift
2009

Mattesherpa

Samuel Bengmark
Nämnaren. Vol. 36 (3), p. 38-39
Artikel i övrig tidskrift
2008

Generella kompetenser på IT-programmet vid Chalmers

Samuel Bengmark, Anette Järelöw, Johansson Börje
Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström), p. 3-
Övrigt konferensbidrag
2004

To Increase Diversity Awareness in Computer Technology Education at Chalmers

Ilona Heldal, Sofia Bengtsson, Samuel Bengmark
2nd Nordic Symposium on Staff and Faculty Development in Engineering Education, November
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Samuel Bengmark medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.