Undervisningskompetenser, vad är det?
Övrigt konferensbidrag, 2019

Målet med denna workshop är att workshopdeltagarna skall få nya perspektiv på vad som krävs för att lyckas med undervisning. Vi utgår från deltagarnas verkligheter för att identifiera kompetenser som krävs i undervisning i ingenjörsutbildning. Dessa prövas sedan mot den modell för undervisningskompetens som används på Chalmers kombinerade ingenj􀁼rs och ämneslärarutbildning.

undervisningskompetens

pedagogisk skicklighet

lärarskicklighet

Författare

Samuel Bengmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Bidrag från 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

229-230
978-91-7790-605-6 (ISBN)

7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar
Luleå, Sweden,

Ämneskategorier

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-14