Novice mathematics students at the university: Experiences, orientations and expectations
Paper i proceeding, 2012

Författare

Erika Stadler

Samuel Bengmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Hans Thunberg

Mikael Winberg

M A D I F – 8, Åttonde Matematikdidaktiska Forskningsseminariet med SMDF

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07