Chalmersutbildning kan ge högre lärarstatus
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Läraryrket behöver en uppvärdering och stora pensionsavgångar samt svårigheter att konkurrera om studenter till lärarutbildningen kräver åtgärder och nytänkande. Chalmers vill därför starta ämneslärarutbildning i data, fysik, kemi, matematik och teknik så att studenten kan få både en lärarexamen och en ingenjörsexamen, skriver bland andra Samuel Bengmark, programansvarig för Chalmers lärarutbildning.

Författare

Samuel Bengmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Sven Engström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Torbjörn Lundh

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Magdalena Svanström

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Göteborgs Posten, Debatt, nätupplagan

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08