Chalmersutbildning kan ge högre lärarstatus
Magazine article, 2009

Läraryrket behöver en uppvärdering och stora pensionsavgångar samt svårigheter att konkurrera om studenter till lärarutbildningen kräver åtgärder och nytänkande. Chalmers vill därför starta ämneslärarutbildning i data, fysik, kemi, matematik och teknik så att studenten kan få både en lärarexamen och en ingenjörsexamen, skriver bland andra Samuel Bengmark, programansvarig för Chalmers lärarutbildning.

Author

Samuel Bengmark

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematics

University of Gothenburg

Sven Engström

Chalmers, Chemical and Biological Engineering, Applied Surface Chemistry

Torbjörn Lundh

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematics

University of Gothenburg

Magdalena Svanström

Chalmers, Chemical and Biological Engineering

Göteborgs Posten, Debatt, nätupplagan

Subject Categories

Communication Studies

Media and Communications

More information

Created

10/8/2017