Matteutbildningens framtid står och faller med lärarna
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Skolans matematikutbildning står och faller med lärarna. Att sats på läranas kunskaper skall inte ses som en kostand utan som en invsestering som förbättrar skolans resultat. Skolledare har ansvar för att säkra lärarnas kompetens.

Författare

Samuel Bengmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Skolledaren, nr 3 april 2014

3 20-

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07