Kleinian Lesson Planning Cycle
Poster (konferens), 2012

Författare

Samuel Bengmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

12th International Congress on Mathematical Education (ICME-12)

Ämneskategorier

Lärande

Annan matematik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-08