Naturvetenskapligt och tekniskt lärande: Samordning av ämnesdidaktik för tre ämnen
Övrigt konferensbidrag, 2014

Chalmers har sedan 2011 rätt att utbilda ämneslärare för gymnasiet för undervisning i matematik och antingen fysik, kemi eller teknik. De ingenjörsstudenter som vill bli lärare väljer mastersprogrammet, Lärande och ledarskap, som löper över två år och består av tolv kurser samt ett avslutande examensarbete. Två av dessa kurser, Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1 & 2 (NTL1 & NTL2), behandlar ämnesdidaktik för fysik, kemi och teknik. NTL1 har ett mer praktiskt fokus (t.ex. planera och genomföra undervisning i sitt ämne) medan NTL2 har ett mer teoretiskt fokus (t.ex. modernare perspektiv på lärande, såsom variationsteori, i relation till det egna ämnet). En stor utmaning med dessa två kurser är att behandla ämnesdidaktik för tre ämnen inom en och samma kurs. I NTL1 har vi mött denna utmaning genom att strukturera kursen kring tre huvudkomponenter: *seminarier i helklass med fokus på sådant som är relevant för undervisning i alla tre ämnena som t.ex. ""backwards design"" och hållbar utveckling; *uppgifter där studenterna individuellt eller i grupp fokuserar på olika aspekter av undervisning och lärande i deras eget ämne; och *regelbundna mentorstillfällen med yrkesverksamma gymnasielärare i studentens eget ämne. NTL2 bygger på liknande principer och kommer framöver ha fördelen av att ligga parallellt med skolförlagd VFU. I detta bidrag redogör vi för hur vi arbetar med både praktiska och teoretiska dimensioner av ämnesdidaktik för fysik, kemi och teknik inom ramen för dessa två kurser samt några av de utmaningar och möjligheter vi har stött på i samband med detta arbete.

Författare

Jens Kabo

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Tom Adawi

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)

Marcus Gustafsson

Ingemar Nordenberg

Åsa Ek

Samuel Bengmark

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Presenterat vid Nationell ämnesdidaktisk konferens NÄD2014. 9-11 april 2014. Göteborgs universitet, Göteborg.

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07