Mattesherpa
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Samuel Bengmark

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Nämnaren

0348-2723 (ISSN)

Vol. 36 3 38-39

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06