Generella kompetenser på IT-programmet vid Chalmers
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2008

Författare

Samuel Bengmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Anette Järelöw

Johansson Börje

Ingenjörsutbildningarnas utvecklingskonferens (Sammanstält av K. Edström)

3-

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Pedagogik

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07