Siffror och statistik missbrukas lättare om kunskapsnivån är låg
Artikel i övriga tidskrifter, 2015

Både matematik och humaniora utgör grunden för bildning och förståelsen av vår omvärld. Svaga matematikkunskaper är i sig ett demokratiproblem och gör medborgarna mer utsatta för manipulation, skriver företrädare för KTH och Chalmers.

Författare

Samuel Bengmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Sandra Di Rocco

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07