Siffror och statistik missbrukas lättare om kunskapsnivån är låg
Magazine article, 2015

Både matematik och humaniora utgör grunden för bildning och förståelsen av vår omvärld. Svaga matematikkunskaper är i sig ett demokratiproblem och gör medborgarna mer utsatta för manipulation, skriver företrädare för KTH och Chalmers.

Author

Samuel Bengmark

Chalmers, Mathematical Sciences, Mathematics

University of Gothenburg

Sandra Di Rocco

Dagens Nyheter

Subject Categories

Educational Sciences

Learning

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Latest update

12/13/2018