Skolan missar nya lärare med spetskompetens
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Författare

Samuel Bengmark

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Torbjörn Lundh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Mikael Cronhjort

Marcus Gustafsson

NyTeknik, 27 augusti 2014

0550-8754 (ISSN)

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07