Förstå och förbättra leverantörskedjans flexibilitet
Report, 2000

Author

Birgitta Öjmertz

Department of Transportation and Logistics

Barbro Lagerholm

Per Medbo

Department of Transportation and Logistics

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

ISBN

91-89158-39-3

More information

Created

10/6/2017