Förstå och förbättra leverantörskedjans flexibilitet
Rapport, 2000

Författare

Birgitta Öjmertz

Institutionen för transportteknik

Barbro Lagerholm

Per Medbo

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

91-89158-39-3

Mer information

Skapat

2017-10-06