Svensk bostad 1850-2000
Book, 2013

Ola Nylander har nyligen kommit ut med en bok om svensk bostadshistoria, Svensk Bostad 1850–2000. 15 april berättar, han utifrån några historiska exempel, hur man i Sverige under olika tider förhållit sig till bostadsbrist: HSB:s diskussion på 1920-talet om behov och efterfrågan, 1930-talets barnrikehus, 1940-talets satsning på kvalitet och 1960-talets på kvantitet. Vad kan vi lära av den historien? Svensk bostadsstandard var år 1900 sämst i Europa, några decennier senare byggdes det i Sverige flest bostäder i världen, per invånare. Idag särskiljer sig det svenska bostadsbyggandet genom att ha högst produktionskostnader inom EU. Varför? Nylander är konstnärlig professor på Chalmers arkitektur med inriktning mot bostadsplanering

Bostadshistoria

Author

Ola Nylander

Chalmers, Architecture

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

History

Learning and teaching

Pedagogical work

More information

Created

10/7/2017