Svensk bostad 1850-2000
Bok, 2013

Ola Nylander har nyligen kommit ut med en bok om svensk bostadshistoria, Svensk Bostad 1850–2000. 15 april berättar, han utifrån några historiska exempel, hur man i Sverige under olika tider förhållit sig till bostadsbrist: HSB:s diskussion på 1920-talet om behov och efterfrågan, 1930-talets barnrikehus, 1940-talets satsning på kvalitet och 1960-talets på kvantitet. Vad kan vi lära av den historien? Svensk bostadsstandard var år 1900 sämst i Europa, några decennier senare byggdes det i Sverige flest bostäder i världen, per invånare. Idag särskiljer sig det svenska bostadsbyggandet genom att ha högst produktionskostnader inom EU. Varför? Nylander är konstnärlig professor på Chalmers arkitektur med inriktning mot bostadsplanering

Bostadshistoria

Författare

Ola Nylander

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Historia

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07