Beräkningsanvisningar för strukturell dynamisk respons vid explosionsbelastning
Magazine article, 2012

Den strukturella responsen hos en explosionsbelastad konstruktion kan skilja sig väsentligt från den som fås vid en statisk belastning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, som en del i sitt ansvarsområde om det fysiska skyddet, tagit fram en omfattande kunskapsbank inom området dynamisk respons. För en ökad samhällsnytta är det önskvärt att vetskapen om denna når ut till en större krets så att framtagen kunskap även kan användas vid andra tillämpningar för hantering av extrema dynamiska laster i bebyggelsen.

dynamisk respons

Explosion

impulsbelastning

beräkningsanvisning

Author

Morgan Johansson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Björn Ekengren

L. Laine

Joosef Leppänen

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Structural Engineering

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2012 7 36-41

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017