Beräkningsanvisningar för strukturell dynamisk respons vid explosionsbelastning
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Den strukturella responsen hos en explosionsbelastad konstruktion kan skilja sig väsentligt från den som fås vid en statisk belastning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har, som en del i sitt ansvarsområde om det fysiska skyddet, tagit fram en omfattande kunskapsbank inom området dynamisk respons. För en ökad samhällsnytta är det önskvärt att vetskapen om denna når ut till en större krets så att framtagen kunskap även kan användas vid andra tillämpningar för hantering av extrema dynamiska laster i bebyggelsen.

dynamisk respons

Explosion

impulsbelastning

beräkningsanvisning

Författare

Morgan Johansson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Björn Ekengren

L. Laine

Joosef Leppänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 2012 7 36-41

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-08