Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för bedömning
Report, 2004

Rapporten beskriver hur numeriska modeller, främst MIKE 21, använts för att ta fram en generell beräkningsmetodik för bedömning av dagvattendammars avskiljningsförmåga. En modellbaserad fallstudie har genomförts för att studera de påverkansfaktorer som styr avskiljningen i en dagvattendamm.

Mike21

dammar

beräkning

dagvatten

Author

Maria Vikström

Lars-Göran Gustafsson

Jonas German

Chalmers, Department of Water Environment Transport, Urban Water Engineering

Gilbert Svensson

Chalmers, Department of Water Environment Transport, Urban Water Engineering

Subject Categories

Civil Engineering

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/6/2017