Dagvattendammars avskiljningsförmåga – påverkande faktorer och metodik för bedömning
Rapport, 2004

Rapporten beskriver hur numeriska modeller, främst MIKE 21, använts för att ta fram en generell beräkningsmetodik för bedömning av dagvattendammars avskiljningsförmåga. En modellbaserad fallstudie har genomförts för att studera de påverkansfaktorer som styr avskiljningen i en dagvattendamm.

Mike21

dammar

beräkning

dagvatten

Författare

Maria Vikström

Lars-Göran Gustafsson

Jonas German

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Gilbert Svensson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Urban Water Engineering

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06