Vi vill ha en plan, inte fler kafferaster!
Magazine article, 2014

Svensk Solenergi kräver att det tas fram underlag som beskriver förutsättningarna för solenergi i Sverige, och att riksdagen fattar beslut om en planeringsram för solenergi, precis som den gjort för vindkraft. Först då kan beslutsfattare, myndigheter och företag fatta långsiktiga beslut som leder till en bestående marknadsutveckling.

solenergi

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Lars Andrén

Andrew Machirant

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2014 52-53

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Created

10/7/2017