Vi vill ha en plan, inte fler kafferaster!
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Svensk Solenergi kräver att det tas fram underlag som beskriver förutsättningarna för solenergi i Sverige, och att riksdagen fattar beslut om en planeringsram för solenergi, precis som den gjort för vindkraft. Först då kan beslutsfattare, myndigheter och företag fatta långsiktiga beslut som leder till en bestående marknadsutveckling.

solenergi

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Lars Andrén

Andrew Machirant

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

5/2014 52-53

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07