Det behövs en nationell databas för solcellsanläggningar
Magazine article, 2014

Energimyndigheten bör få i uppdrag att ansvara för en nationell databas som innehåller alla nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, så att statistik kan föras löpande och tillgängliggöras på nationell, regional och lokal nivå. Solenergibranschen behöver bättre statistik för att kunna utvärdera marknadsutvecklingen. Elhandelsbolag, elnätbolag och Svenska kraftnät behöver statistik för att kunna planera för framtida elhandel, elöverföring och elnätsutbyggnad. Energimyndigheten och politiker behöver statistik för att följa upp resultatet av olika styrmedel. Regering, länsstyrelser, regioner, energikontor, kommuner behöver statistik för att kunna följa utbyggnaden av förnybar energigenerering nationellt, regionalt och lokalt.

statistik

solenergi

Author

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energy and Environment, Building Services Engineering

Energimagasinet

7/2014 28-29

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Created

10/8/2017