Det behövs en nationell databas för solcellsanläggningar
Artikel i övrig tidskrift, 2014

Energimyndigheten bör få i uppdrag att ansvara för en nationell databas som innehåller alla nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige, så att statistik kan föras löpande och tillgängliggöras på nationell, regional och lokal nivå. Solenergibranschen behöver bättre statistik för att kunna utvärdera marknadsutvecklingen. Elhandelsbolag, elnätbolag och Svenska kraftnät behöver statistik för att kunna planera för framtida elhandel, elöverföring och elnätsutbyggnad. Energimyndigheten och politiker behöver statistik för att följa upp resultatet av olika styrmedel. Regering, länsstyrelser, regioner, energikontor, kommuner behöver statistik för att kunna följa utbyggnaden av förnybar energigenerering nationellt, regionalt och lokalt.

statistik

solenergi

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

7/2014 28-29

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08