Utvärdering och konceptdesign av användargränssnitt för insulinpump
Report, 2003

Author

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Product and Production Development

Anna Jönsson

Chalmers, Product and Production Development

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Product and Production Development

Subject Categories

Mechanical Engineering

Report - Department of Human Factors Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 19

More information

Created

10/7/2017