Utvärdering och konceptdesign av användargränssnitt för insulinpump
Rapport, 2003

Författare

Lars-Ola Bligård

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Anna Jönsson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Maskinteknik

Report - Department of Human Factors Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 19

Mer information

Skapat

2017-10-07