Perspektiv på förädling av bioråvara 2014
Edited book, 2014

MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED PRODUKTION AV KEMIKALIER, MATERIAL OCH BRÄNSLEN FRÅN SKOG OCH JORDBRUK Kol, olja och naturgas utgör en ändlig resurs som vid förbränning ger koldioxidutsläpp som i sin tur leder till klimatförändringar. En övergång från fossila råvaror till bioråvaror skulle möjliggöra en uthållig produktion och användning av kolbaserade material, kemikalier och bränslen. Men användning av mer bioråvara och införandet av nya förädlingsmetoder är inte utan risker och problem. Det finns många frågor som kräver svar. Vad ska vi använda våra begränsade bioresurser till? Konkurrerar produktion av biobränslen och biomaterial med matproduktion? Hur förädlas råvarorna bäst? Kan bioraffinaderier integreras i befintliga industrier och vilka politiska styrmedel krävs för att förverkliga framtidens bioraffinaderier? Det saknas enkla och slutgiltiga svar på dessa och andra viktiga frågor. Däremot kan vi studera förädling av bioråvara från olika perspektiv. På så vis kan vi få värdefulla och kompletterande pusselbitar som var och en bidrar till en tydligare helhetsbild. Perspektiv på förädling av bioråvara är en levande e-bok med årliga uppdateringar.

Editor

Björn Sandén

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Karin Pettersson

Industrial Energy Systems and Technologies

Subject Categories

Energy Engineering

Areas of Advance

Energy

ISBN

978-91-980974-5-0

More information

Created

10/7/2017