Koldioxidavskiljning inom europeisk massa- och pappersindustri
Book chapter, 2014

Author

J. Jönsson-Mossberg

Jan Kjärstad

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Mikael Odenberger

Chalmers, Energy and Environment, Energy Technology

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

18-19

Subject Categories

Energy Engineering

Areas of Advance

Energy

ISBN

978-91-980974-5-0

More information

Created

10/8/2017