Koldioxidavskiljning inom europeisk massa- och pappersindustri
Kapitel i bok, 2014

Författare

J. Jönsson-Mossberg

Jan Kjärstad

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Mikael Odenberger

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Perspektiv på förädling av bioråvara 2014

18-19
978-91-980974-5-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Energiteknik

Styrkeområden

Energi

ISBN

978-91-980974-5-0

Mer information

Skapat

2017-10-08